Политика За Поверителност

(в сила от 23.05.2018)

ОЛЕА БЮТИ ЕООД зачита неприкосновеността на личните данни на своите клиенти и гарантира в максимална степен тяхната защита. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на уеб сайта на фирмата: www.oleabeauty.com.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

ОЛЕА БЮТИ ЕООД (АДМИНИСТРАТОРЪТ) – е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206012666, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

ОЛЕА БЮТИ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на адрес гр. Пловдив, ул. “Хан Телериг №5, както и на телефон: +359 878 95 79 67 или електронна поща: oleabeautybulgaria@gmail.com.

Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Olea Beauty“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „Olea Beauty“ – www.oleabeauty.com:

● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Парола;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „ Olea Beauty“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

● Лично и фамилно име на лицето за доставка;
● Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
● Телефон за доставка;
● Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
● Начин на доставка;
● Начин на плащане;
● Номер на поръчка;
● Сума за плащане;
● Статус на плащане;
● Статус на доставката;

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Olea Beauty“:

● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина „Olea Beauty“ или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога, както и други форми на комуникация и/или изразяване:

● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Телефонен номер;
● Адрес;
● Интернет сайт;
● Съдържание на коментара / съобщението;

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина Olea Beauty :

● История на поръчките;

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Olea Beauty“:

● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Olea Beauty“:

● Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
● Телефон за доставка;
● Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
● Начин на доставка;
● Начин на плащане;
● Номер на поръчка;
● Сума за плащане;
● Статус и история на плащанията;
● Статус и история на доставките;
● История на поръчките;

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в е-магазина „Olea Beauty“ се обработват за целите на:

● Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
● Доставка на поръчани продукти;
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
● Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
● Автентикация при влизане в профила Ви;
● Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „Olea Beauty“ се обработват за целите на:

● Доставка на поръчаните продукти;
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
● Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
● Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

● Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
● Осъществяване на комуникация с Вас;

Къде съхраняваме Вашите данни

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство (“ЕИП”) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

Кой има достъп до Вашите данни

ОЛЕА БЮТИ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП. Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните Ви стоки, с цел изпълнение на законови задължения на ОЛЕА БЮТИ ЕООД, а именно:

● Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на доставки на стока;

● Компании за техническо анализиране на услугата;

● Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

● Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;

● Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Olea Beauty

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, поддръжка на електронен магазин, обработка на плащания. 

● “WordPress“ – предоставят хостинг и облачни услуги за нуждите на „Olea Beauty“, като за целта използват услугите на подизпълнител “Automattic Inc.”. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://automattic.com/privacy/.

Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
United States of America

● “WooCommerce“ – предоставят услуги за нуждите на онлайн магазина на „Olea Beauty“, като за целта използват услугите на подизпълнител “WordPress”. Това включва поддръжката на електронния магазин, както и необходимата обработка на плащания. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://woocommerce.com/privacy%20policy/.

2. Плащания с Paypall

Приемаме плащания чрез PayPal. При обработка на плащания, някои от вашите данни ще бъдат предадени на PayPal, включително информация, необходима за обработка или поддържане на плащането, като обща покупка и информация за фактуриране. Моля, разгледайте Политиката за поверителност на PayPal за повече подробности.

3. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:

● ……………….. предоставят лицензиран специализиран софтуер за складова дейност, търговия и отчетност, внедрен в работния процес на Администратора. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница:

● Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, Рапидо, и DHL;

4. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.

● Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

● Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

● Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Вашите данните на блога са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

● По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

● Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил или като се обърнете към нас  с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

● Отпадане на необходимостта от обработка;
● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
● Незаконна обработка на данни;
● Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
● обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
● при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
● е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

● предоставяме данните директно на Вас; или
● при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

● Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

● Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган

Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и е разположен е-магазинът „Olea Beauty“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.

Упражняване на права във връзка с вашите лични данни

От тук можете да изпратите заявка към нас във връзка с обработката на Вашите лични данни

Моля, изтеглете следния формуляр, попълнете и изпратете до email адрес: oleabeautybulgaria@gmail.com.

Формуляр във връзка с регламент (EC) 2016/679 (GDPR)

Разполагате със следните права, по отношение на личните Ви данни:
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка
2. Право на коригиране на неточни лични данни
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)
4. Право на ограничаване на обработването
5. Право на преносимост на машинно четими данни
6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес
7. Право да възразите срещу директния маркетинг
8. Право на жалба до надзорен орган

Във връзка с упражняването на правото Ви по т.8, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни www.cpdp.bg.

Отговор на Вашето искане ще получите в едномесечен срок от момента на получаването му от нас.

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина Olea Beauty и блога, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.